Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Industri)

Kelayakan Pemohon :

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

1) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran

2) Lulus Bahasa Melayu dan Matematik (serta Sejarah bagi SPM 2013 dan seterusnya sahaja)

3) Tidak Rabun Warna

 

ATAU

 

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara

DAN

Lulus SPM sekurang-kurangnya Bahasa Melayu dan Matematik (serta Sejarah bagi SPM 2013 dan seterusnya sahaja).

 

Tempoh Pengajian ialah selama 24 bulan (2 tahun).