Sijil Teknologi Kejuruteraan Lukisan Struktur

Kelayakan Pemohon :

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

1) Lulus Bahasa Melayu dan Matematik (serta Sejarah bagi SPM 2013 dan seterusnya sahaja)

2) Lulus Pendidikan Seni Visual / Lukisan Kejuruteraan.

3) Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran.

 

ATAU

 

Lulus sekurang-kurangnya Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 yang diiktiraf atau setara

DAN

Lulus SPM sekurang-kurangnya Bahasa Melayu dan Matematik (serta Sejarah bagi SPM 2013 dan seterusnya sahaja).

 

Tempoh Pengajian ialah selama 24 bulan (2 tahun).