Programme Educational Objectives – PEO

PEO 1 :    Graduan yang berpengetahuan serta berkemahiran teknikal yang cukup bagi melaksanakan tugasan.              

PEO 2 :   Graduan yang mempunyai kemahiran asas komunikasi dan penyelesaian masalah.              

PEO 3 :    Graduan yang bersikap positif dan beretika, mampu bekerja secara individu atau berkumpulan untuk memenuhi tanggungjawab mereka terhadap budaya kerja dan masyarakat.             

PEO 4 :    Graduan yang boleh mencadangkan rancangan perniagaan.         

PEO 5 :    Graduan yang memiliki keperluan pra-syarat yang telah ditetapkan untuk melanjutkan pelajaran.