Visi, Misi dan Objektif

 Visi

Menjadi organisasi pendidikan amanah yang unggul dan diberkati untuk mengangkat martabat bangsa.

 

Misi

Meneraju Pendidikan Teknikal dan Vokasional dalam melahirkan modal insan global yang berintegriti, kompeten dan berinovasi serta berpotensi untuk menjadi teknousahawan.

 

Objektif

 ·       Membangun dan melaksanakan Program Pendidikan Teknikal dan Vokasional yang berkualiti serta diiktiraf ke arah menyediakan kerjaya berpendapatan tinggi

 ·       Menambah bilangan penglibatan bumiputera dalam pelbagai bidang teknikal di industri

  • Menyediakan kemudahan latihan dan infrastruktur yang selari dengan perkembangan teknologi dan keperluan semasa
  • Meningkatkan kompetensi pengajar bagi memenuhi keperluan i-pengajar
  • Melahirkan potential technopreneur yang berdaya saing dan berdaya tahan
  • Menyediakan peluang pembelajaran sepanjang hayat