DIPLOMA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN ELEKTRONIK GUNAAN

TEMPOH PENGAJIAN

36 Bulan (Sepenuh Masa)

IKM TERLIBAT

Sungai Petani

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan tiga (3) Kepujian dalam mata pelajaran berikut:  

 1. Matematik
 2. Mana-mana satu (1) mata pelajaran mengikut Kumpulan Sains/ Kumpulan Vokasional & Teknologi/ Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran lain.

                   DAN

        LULUS Bahasa Inggeris

LULUSAN STPM

Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.0) dalam satu (1) mata pelajaran

                    DAN

Lulus di peringkat SPM bagi mata pelajaran berikut:

 1. Matematik
 2. Bahasa Inggeris
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran berkaitan Kumpulan Sains / Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LULUSAN STAM

Lulus STAM dengan pangkat maqbul

                    DAN

Lulus di peringkat SPM bagi mata pelajaran berikut:

 1. Matematik
 2. Bahasa Inggeris
 3. Mana-mana satu (1) mata pelajaran berkaitan Kumpulan Sains/ Kumpulan Vokasional & Teknologi / Kumpulan Mata Pelajaran Vokasional (MPV) / Kumpulan Mata Pelajaran Aliran Vokasional (MPAV)

LULUSAN IKM/ ILKA/ ILKS

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan CGPA ≥ 2.50

                    ATAU

Lulus Sijil Kejuruteraan/ Teknologi Kejuruteraan/ Profesion/ Teknologi dalam bidang berkaitan dengan 2.0 ≤ CGPA < 2.50 dengan sekurang-kurangnya 6 bulan pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara dengan sekurang-kurangnya memiliki PT3. 

PENGAKREDITAN PEMBELAJARAN BERASASKAN PENGALAMAN TERDAHULU (APEL(A))

*Syarat tambahan lain bagi semua program di dalam kluster Elektronik: TIDAK RABUN WARNA

SINOPSIS PROGRAM

Program ini melibatkan kombinasi beberapa bidang yang memberi pelajar pengetahuan berkaitan teknologi frekuensi radio tanpa wayar, semikonduktor, elektrik, alat elektronik, sistem kawalan dan instrumentasi, automasi, mekanikal, proses pembuatan dan pengurusan projek. Ini adalah beberapa bidang yang diperlukan untuk industri elektronik.

KANDUNGAN SILIBUS

Tahun 1

Electrical Circuit Analysis, Analog Circuit Application 1, Engineering Science for Electronic, Semiconductor Physics, Engineering Mathematics 1, English for Communication, Penghayatan Akidah/Asas Pendidikan Moral, Co-Curriculum 1, Electronic CAD, Computer Programming, Digital Electronics, Semiconductor Technology, Analog Circuit Application 2, Engineering Mathematics 2, English for Career Development, Co-Curriculum 2

Tahun 2

Embedded System, Communication System 1, Electronic Instrumentation Lab, Project Management, Mathematics for Electrical Engineering, Pengajian Malaysia, Syariah & Kehidupan/Isu Moral & Cabaran Penghayatan Nilai Murni, Signal & System, Communication System 2, Introduction to VLSI and Verification, Engineering Electromagnetics, Project Proposal, Start-Up Enterprise

Tahun 3

RF & Microwave Circuit and System, Final Year Project, Fiber Optic Fundamental, Digital Enterprise, Industrial Training

 

Programme Educational Objective

 

PEO1: Graduates who can apply their technical knowledge and hands-on skills to perform their job tasks in electronics engineering field with competent.

 

PEO2: Graduates who can work independently or in team with effective communication, positive attitudes and ethical values to fulfill their duties towards the working culture and community.

 

PEO3:  Graduates who possess leadership qualities, entrepreneurial, lifelong learning skills and attributes for career advancement in electronic engineering field.

 

 

Programme Learning Outcomes

PLO1 – Knowledge

PLO2 – Problem Analysis

PLO3 – Design/Development of Solutions

PLO4 – Investigation

PLO5 – Modern Tool Usage

PLO6 – The Engineer and Society

PLO7 – Environmental and Sustainability

PLO8 – Ethics

PLO9 – Individual and Teamwork

PLO10 – Communications

PLO11 – Project Management and Finance

PLO12 – Life Long Learning

 

PROSPEK KERJAYA

Pelajar yang berjaya menamatkan pengajian di dalam program ini akan bekerja sebagai penolong jurutera dan juruteknik elektronik di dalam pelbagai organisasi misalnya syarikat kejuruteraan, automasi, telekomunikasi, ICT serta syarikat pengeluaran peralatan elektronik. Pelajar juga boleh memilih untuk menjadi teknousahawan dengan membuka syarikat sendiri selain bekerja di industri.

PELUANG MELANJUTKAN PELAJAR

Melanjutkan pelajaran ke peringkat Ijazah Sarjana Muda di Institusi Pendidikan Awam dan Swasta seperti:

 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Automasi Elektronik Industri dengan Kepujian (UniMAP)
 • Ijazah Sarjana Muda Teknologi Kejuruteraan Elektrik (Kepujian) (Teknologi Robotik dan Automasi) (UniMAP)
 • Sarjana Muda Teknologi Automasi Elektronik Industri dengan Kepujian (UTEM)

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS