TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (Sepenuh Masa)

IKM TERLIBAT

Sungai Petani, Lumut, TSYA Pekan

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara.

LULUSAN GIATMARA

Lulus Sijil Profesional GIATMARA dalam bidang berkaitan.

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi bekalan air dan pembentungan. Pelajar akan dilatih untuk mempunyai kemahiran bekerja secara individu serta berpasukan dalam menyokong kerja-kerja penyelenggaraan paip dan sistem pembentungan. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian. Pada penghujung program, pelajar turut akan memperolehi Sijil A1 yang diiktiraf oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN).

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Water & Sewage Works Construction, Blue Print Reading, Internal Plumbing System, Engineering Drawing, Mathematics, Entrepreneurship 1, Communicative English 1, Konsep Asas Islam, Asas Etika dan Nilai, Co-Curriculum

Semester 2: External Water Reticulation System, Sewage System, Site Preparation, Quantities and Estimating, Computer Aided Design 1, Entrepreneurship 2, Communicative English 2, Tasawwur Islam, Teori Etika dan Konflik Moral, Co-Curriculum 2

Semester 3: Latihan mdustri

Semester 4: Fire Fighthing, Plumbing System, Water Treatment, Water and Sewage Maintenance Work, Pump System, Contract and Project Management Procedures, Introduction to Plumbing Design, Peradaban Islam, Masalah dan Isu Moral, Pengajian Malaysia

PROSPEK KERJAYA

Kontraktor Perpaipan, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

 • Diploma Teknologi Kejuruteraan Loji Proses (Perpaipan) (KKTM Kemaman)
 • Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan (KKTM Pasir Mas)
 • Diploma Teknologi Pembinaan (Forensik Bangunan dan Penyelenggaraan) (KKTM Sri Gading)

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA2571

IKM TERLIBAT

Sungai Petani

KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

 1. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
 2. Lulus Matematik 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan lukisan struktur. Pelajar akan dilatih supaya mempunyai kualiti dan kemahiran yang sesuai dalam bidang lukisan struktur untuk menyokong industri berkaitan. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian.

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Civil and Structural Drawing 1, Civil and Structural CAD 1, Building Services, Construction Technology 1, Engineering Drawing, Technical Mathematics 1, E-Technopreneur 1, English and Communication 1, Konsep Asas Islam, Asas Etika dan Nilai, Co-Curriculum

Semester 2: Civil Structural Drawing 2, Civil and Structural CAD 2, Construction Technology 2, Site Surveying, Structure Analysis, Technical Mathematics 2, E-Technopreneur 2, English and Communication 2, Tasawwur Islam, Teori Etika dan Konflik Moral, Co-Curriculum 2

Semester 3: Integrated Project for Civil and Structural, Civil and Structural Drawing 3, Civil and Structural CAD 3, Builders Quantities and Estimating, Basic Project Management, Peradaban Islam, Masalah dan Isu Moral, Pengajian Malaysia

Semester 4: Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

CAD Person, Draughtsman, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

 • Diploma Teknologi Pembinaan (KKTM Sri Gading)
 • Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan (KKTM Pasir Mas)
 • Diploma Senibina (KKTM Pasir Mas)

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan

IKM TERLIBAT

Sungai Petani dan IKM TSYA, Pekan

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara

DAN

Lulus Ujian Kecenderungan (Phsycometric Test), temuduga dan ujian amali

DAN

Tidak disenarai hitam oleh mana-mana agensi kewangan

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara 

DAN

Lulus Ujian Kecenderungan (Phsycometric Test), temuduga dan ujian amali

DAN

Tidak disenarai hitam oleh mana-mana agensi kewangan

ATAU

Lulus Sijil Profesional GIATMARA dalam bidang berkaitan 

DAN 

Lulus Ujian Kecenderungan (Phsycometric Test), temuduga dan ujian amali

DAN

Tidak disenarai hitam oleh mana-mana agensi kewangan

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA2572, MQA/FA2584, MQA/FA2616, MQA/FA2630

IKM TERLIBAT

Sungai Petani, Lumut, TSYA Pekan, Kota Kinabalu

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

 1. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
 2. Lulus Matematik

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan bangunan yang meliputi kerja-kerja menerap bata dan blok, konkrit dan ornamental, melepa (plastering), memapak (paving), memasang jubin (lantai dan dinding), membuat penganggaran, interpretasi plan serta pengurusan kontrak bangunan. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian.

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Building Consruction Practice 1, Building Construction 1, Construction Materials,  Engineering Drawing, Mathematics, Entrepreneurship 1, English and Communication 1, Konsep Asas Islam, Asas Etika dan Nilai, Co-Curriculum 1

Semester 2: Building Construction Practice 2, Building Construction 2, Technical Drawing, Building Services, Building Quantities and Estimating, Technical Mathematics 2, E-Technopreneur 2, English and Communication 2, Tasawwur Islam, Teori Etika dan Konflik Moral, Co-Curriculum 2

Semester 3: Building Construction Practice 3, Building Construction 3, Building Construction Supervisory, Contract Procedure, Final Year Project, Peradaban Islam, Masalah dan Isu Moral, Pengajian Malaysia

Semester 4: Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

Kontraktor Bangunan, Juruteknik Bangunan dalam sektor awam dan swasta, Usahawan

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

 • Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan (KKTM Pasir Mas)
 • Diploma Teknologi Pembinaan (Forensik Bangunan dan Penyelenggaraan) (KKTM Sri Gading)
 • Diploma Teknologi Pembinaan (Perkhidmatan Bangunan dan Penyelenggaraan) (KKTM Sri Gading)

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan

IKM TERLIBAT

Sungai Petani

SYARAT KELAYAKAN

LULUSAN IKM/ILKA/ILKS

Lulus Sijil/Diploma/Ijazah Sarjana Muda dalam bidang berkaitan dari mana-mana ILKA/ILKS atau IPTA/IPTS.

DAN

Lulus Ujian Kecenderungan (Phsycometric Test), temuduga dan ujian amali

DAN

Tidak disenarai hitam oleh mana-mana agensi kewangan

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 3 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

ATAU

Berpengalaman dalam bidang berkaitan selama 3 tahun.

DAN

Lulus Ujian Kecenderungan (Phsycometric Test), temuduga dan amali

DAN

Tidak disenarai hitam oleh mana-mana agensi kewangan

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS