SIJIL TEKNOLOGI KEJURUTERAAN LUKISAN STRUKTUR

TEMPOH PENGAJIAN

24 Bulan (Sepenuh Masa)

AKREDITASI

MQA/FA2571

IKM TERLIBAT

Sungai Petani

KELAYAKAN

LULUSAN SPM

Lulus SPM atau setara dengan sekurang-kurangnya:

  1. Satu (1) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran
  2. Lulus Matematik 

LULUSAN SKM

Lulus Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) Tahap 2 dalam bidang berkaitan yang diiktiraf atau setara.

SINOPSIS PROGRAM

Program ini menawarkan latihan kemahiran berasaskan teori dan amali dalam bidang teknologi kejuruteraan lukisan struktur. Pelajar akan dilatih supaya mempunyai kualiti dan kemahiran yang sesuai dalam bidang lukisan struktur untuk menyokong industri berkaitan. Pelajar turut akan didedahkan dengan unsur-unsur keusahawanan dan digalakkan untuk menjadi usahawan teknikal setelah tamat pengajian.

KANDUNGAN SILIBUS

Semester 1: Civil and Structural Drawing 1, Civil and Structural CAD 1, Building Services, Construction Technology 1, Engineering Drawing, Technical Mathematics 1, E-Technopreneur 1, English and Communication 1, Konsep Asas Islam, Asas Etika dan Nilai, Co-Curriculum

Semester 2: Civil Structural Drawing 2, Civil and Structural CAD 2, Construction Technology 2, Site Surveying, Structure Analysis, Technical Mathematics 2, E-Technopreneur 2, English and Communication 2, Tasawwur Islam, Teori Etika dan Konflik Moral, Co-Curriculum 2

Semester 3: Integrated Project for Civil and Structural, Civil and Structural Drawing 3, Civil and Structural CAD 3, Builders Quantities and Estimating, Basic Project Management, Peradaban Islam, Masalah dan Isu Moral, Pengajian Malaysia

Semester 4: Latihan Industri

PROSPEK KERJAYA

CAD Person, Draughtsman, Juruteknik dalam sektor awam dan swasta, Usahawan 

PELUANG MELANJUTKAN PELAJARAN

Melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma di institusi pendidikan awam dan swasta seperti:

  • Diploma Teknologi Pembinaan (KKTM Sri Gading)
  • Diploma Teknologi Kejuruteraan Bangunan (KKTM Pasir Mas)
  • Diploma Senibina (KKTM Pasir Mas)

HELIX_NO_MODULE_OFFCANVAS